2014. április 28., hétfő

768. Csodapasztilla - mesés bejegyzés / Wunderpillen - ein Eintrag mit Märchen


Ismeritek Lázár Ervin: Csodapatika című meséjét? Ha nem, akkor olvassátok el! Ha igen, akkor lapozhattok tovább :)
Kennt Ihr das Märchen: Wunderapotheke von Ervin Lázár? Ich weiß leider nicht, ob es irgendwo in deutscher Sprache zu lesen ist, deswegen habe ich eine kleine Zusammenfassung geschrieben :)

Lázár Ervin: Csodapatika
– Mit nem képzel?! – ordított első vevőjére torkaszakadtából Rimapénteki Rimai Péntekh vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg Rimapéntek főterén.
– Hogyhogy mit képzelek?! – emelte fel a hangját az első vevő. – Talán nem az van kiírva a maga boltjára, hogy patika?!
– De az – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh.
– Akkor meg mit ordítozik, ha aszpirint kérek? Hol kérjem, ha nem patikában?
– Az is ki van írva, hogy ki a cégtulajdonos – mondta fölényesen Rimapénteki Rimai Péntekh.
– Mit érdekel engem a cégtulajdonos – háborgott az első vevő –, nekem aszpirin kell, és kész.
– Csak nem képzeli, hogy egy Rimapénteki Rimai Péntekh vacak aszpirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?!
– Mi a szöszt árulna mást egy patikában? – mérgelődött az első vevő.
– Embernek fia – mondta kissé lecsillapodva Rimapénteki Rimai Péntekh –, ez nem a test, ez a lélek patikája.
Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
– Lelki bajok ellen?
– Igen – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh.
Most már teljesen elpárolgott a mérge, szinte kedvesen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó.
– Tisztelt barátom – folytatta kissé ünnepélyesen –, mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon!
– Hogy őszinte legyek – toporgott izgatottan az első vevő –, nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában… bár reménykedem… de reményemet ki sem merem mondani.
– Mondja csak bátran – biztatta Rimapénteki Rimai Péntekh.
– Netalán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rosszindulat…
Rimapénteki Rimai Péntekh átszellemült arccal bólogatott és folytatta:
– Meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelki restség, pénzsóvárság és mindenféle gonoszság, eltévelyedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
– Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere?
– Van – mondta gyanakodva Rimapénteki Rimai Péntekh. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
– Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes, kapzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ángyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla egyre megy, csak használjon.
Rimapénteki Rimai Péntekh vakarta a feje búbját.
– Van egy bökkenő – mondta.
– Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt!
– Annyicska csak – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh –, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
– Úgy érti… – tátotta el a száját az első vevő.
– Úgy – bólintott a mondat végét meg sem várva Rimapénteki Rimai Péntekh.
– Hát azt várhatja – mondta elkeseredetten az első vevő.
– Mit?
– Hogy, mondjuk, a feleségem idejöjjön, és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a saját maga számára.
– Már miért ne történhetne meg?
– Mert azt hiszi magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
– Szívesen állok rendelkezésére – készségeskedett Rimapénteki Rimai Péntekh –, kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
– Csak nem képzeli, hogy igaz?! Még hogy én irigy?! Még hogy én lusta?! Még hogy én nagyképű?! Nevetséges!
– De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett.
– Én?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedősség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot.
– Maga nagyképű fajankó! – ordította el magát Rimapénteki Rimai Péntekh. – Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sicc!
Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel-dúrral becsapta maga után a patikaajtót. Durr!
Hátha mégis igaza van – gondolta Rimapénteki Rimai Péntekh –, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan – legyintett azonnal –, nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek, hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs!
Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelki rest. Nem tudom, ha te Rimapénteken laksz, elmentél volna-e Rimapénteki Rimai Péntekh patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem?
Mert így bizony fölkopott az álla szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészedtek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporladtak, ő maga meg búvában-bánatában elbujdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál – hacsak Bab Berci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

Ervin Lázár: Wunderapotheke
Am Hauptplatz von einem kleinen Stadt, von Rimapéntek ist eine neue Apotheke geöffnet. Der erste Kunde wollte Aspirin kaufen, aber der Eigentümer ist deswegen sehr böse geworden. Er hat erzählt, daß diese keine allgemeine, sondern eine Wunderapotheke ist, wo man verschiedene Medikamente, Pillen, Balsame, Tropfen gegen Krankheiten der Seele kaufen kann. Wenn man gegen Neid, Hochmut, Überheblichkeit, Feigheit, Schadenfreude oder Bösartigkeit Medikamenten braucht, dann kann man die in dieser Wunderapotheke bekommen.
Der erste Kunde war sehr froh, und wollte sofort Pillen, Balsame oder Tropfen für seiner Frau, wer keifisch, neidisch und selbstherrlich und für seiner Schwiegermutter, wer naschhaft, schadenfroh und faul ist. Leider ist es nicht möglich, weil gegen Seelenkrankheiten kann man nur für sich selbst Medikamente bekommen. Man muß in die Wunderapotheke gehen und die Balsame, Tropfen und Pillen selbst für sich besorgen, sonst sind die Medikamente wirkungslos.
Es ist natürlich schwer, dann muß man für sich selbst erkennen, was für eine Seelenkrankheit hat...
Der Apotheker konnte nichts verkaufen ... obwohl vielen da waren, aber sie waren alle gesund, und wollten nur für Verwandten, Bekannten und Nachbaren was besorgen... die Pillen, Balsame und Tropfen sind kaputt gegangen, und am Ende mußte der Apotheker die Apotheke schließen...

Régóta ismerem ezt a mesét, s innen jött az ötlet... készítettem egy üveg csodapasztillát... :)
Horgoltam egy kör alakú "kisterítőt"...
Ich kenne dieses Märchen schon lange, davon habe ich die Idee bekommen... ich habe ein Glas voll mit Wunderpillen gemacht... :)
Ich habe eine kleine runde "Decke" gehäkelt...


fonal / Garn: Puppets Eldorado 12, Code:00135

Vettem egy csomag szines csokidrazsét...
Ich habe ein Paket von Schokodragee gekauft...


Elmosogattam egy bébiételes üveget...
Ich habe einen Glas von Babynahrung gespühlt...
A csokidrazsék színének megfelelően készítettem egy címkét előre...
Nach Farben der Schokodragees habe ich eine Etikette (Wunderpillen) vorne gemacht..... és egy "használati utasítást" az üveg másik oldalára :)
... und ich habe eine "Verwendungsnachweis" auf andere Seite des Glases geklebt :)
rot - gegen Traurigkeit
blau - gegen Ärger
grün - gegen Angst
gelb - gegen Neid
braun - gegen MüdigkeitA horgolt terítőbe fűztem egy zsinórt, és az üveg tetejére tettem.
In die gehäkelte Decke habe ich einen Schnur eingefädelt, und auf dem Glasdeckel befestigt.
El is készült az én csodagyógyszerem!
Ajándék lesz a barátnőmnek, a kinyomtatott mesével együtt. No nem azért, mintha a barátnőm rosszindulatú, házsártos, vagy lusta lenne! :) Ember, mint én, küzd, mint én... s a mindennapok harcai közepette jól jöhet egy adag csodapasztilla, nem!? :)
Und damit ist meine Wundermedizin fertig!
Es werde ich an meiner Freudin, mit dem ausgedruckten Märchen zusammen, schenken. Aber meine Freundin ist natürlich nicht bösartig, keifisch oder faul! :) Eine allgemeine Frau, wie ich auch, wer jeden Tag kämpft, wie ich auch... und in den Kämpfen von Alltagen kann es immer gut sein, so eine Portion von Wunderpillen zu haben, nicht wahr!?Ti örülnétek egy ilyen üvegnek? :)
Würde so ein Glas für euch Freude machen?

2014. április 25., péntek

767. Apró ajándékok... / Kleine Geschenke...

... készültek a héten, pl. egy képeslap a kolléganőm kerek születésnapjára :)
... habe ich dieser Woche gefertigt. Z.B. eine Karte zum runden Geburtstag meiner Kollegin :)

Egy filéhorgolás mintából kiindulva rajzoltam. A minta csaknem tökéletesen kör alakú, azonban nem egyenletes szövésű vászonra hímeztem, így ovális lett, pont beleillett ebbe a paszpartus képeslapba :)
Dieses Muster habe ich von einem Filet-Häkelmuster gezeichnet. Das Muster ist rundformig, aber ich habe auf einem ungleichmäßig gewerbten Leinen gestickt, deswegen hat es Ovalform bekommen, und passte eben gut in dieser Karte rein :)A másik pedig egy hűtőmágnes, Patricia nevű kolléganőmnek, kedvenc színében, lilában :)
Das andere Geschenk ist ein Kühlschrankmagnete für meine Kollegin Patricia, wer als Lieblingsfarbe die lila genannt hat :)
A virág mintáját a qtp.hu oldalon találtam (köszönöm, Anton! :)), eredetileg csak azt terveztem ráhímezni, de valahogy olyan kicsi volt... így született az ötlet, hogy a P betű is rákerül :) Tetszik ami született belőle, így lehet, más betűket is tervezek még hasonló módon. Addig is Patriciák, Piroskák, Petrák és Pollik előnyben :)
Das Blumenmuster habe ich an der Seite qtp.hu gefunden (danke, Anton! :)), original wollte ich nur die Blume sticken, aber es war so klein... so habe ich auf die Idee gekommen, den Buchstabe P auch zu sticken :) Das Bild gefällt mir so, deswegen kann sein, daß ich noch weitere Buchstaben mit gleicher Weise noch zeichnen werde. Bis dann sind Patricias, Pollys, Petras vorgezogen :)


Köszönöm, hogy benéztél, legyen szép hétvégéd! :)
Danke fürs Vorbeischauen, ich wünsche Dir schönes Wochenende! :)

766. Csak úgy...

Nem ismertem ezt az éneket korábban, véletlenül találtam rá, nagyon tetszik. Hallgassátok meg, hátha Nektek is megtetszik! :)


2014. április 22., kedd

765. Babaköszöntő képeslap / Baby-Begrüßungskarte

Ismét "megrendelésre" készült egy babaköszöntő képeslap, egy igazi csajos kivitel :) Remélem, a címzettnek is tetszeni fog... nekem nagyon tetszik :)))
Ich habe wieder "auf Bestellung" eine Baby-Begrüßungskarte gestickt, eine echte Mädelausführung :) Ich hoffe, daß es dem Empfänger auch gefallen wird... mir gefällt es sehr :)))

A mintát a Craft Creations Magazine 53. számában találtam. Érdemes megnézegetni a többi számot is, minden minta, ötlet ingyenesen letölthető!
Das Muster Habe ich in der 53. Ausgabe von Craft Creations Magazine gefunden. Es lohnt sich, alle andere Magazine durchzublättern, alle Muster und Ideen sind free zum Download!

2014. április 21., hétfő

764. Nyuszik és tojások / Häschen und Eier

Hozzám is megérkezett Barbaral képeslapja, és NAGYON tetszik!!! Színe, mintája... pont nekem készült :) Ezt a mintát már olyan régen tervezem kihímezni, de ha így tettem volna, el is ajándékoztam volna... ez azonban örökre az enyém marad! Köszönöm szépen, Barbaral!!!
Ich habe die Grußkarte von Barbaral auch bekommen, und es gefällt mir SEHR!!! Die Farben, das Muster... es ist eben mir gemacht :) Dieses Muster plane ich auch schon lange zu sticken, aber wenn ich es getan hätte, hätte ich es sicherlich veschenkt... diese Karte bleibt aber immer meine! Danke sehr, Barbaral!!!

Minden részletében tökéletes, ugye?! / Es ist in allen Detail perfekt, nicht wahr?!

Én is készítettem két nyuszit, el is ajándékoztam :)
Nemrég Vera kérdezte, hogy ezeket az újfajta mosogató-kendőket lehet-e filc helyett használni? Én szoktam... pl. ez a két nyúl is abból készült :))) Az útmutatót a Pinterest-en találtam.
Ich habe auch zwei Häschen gemacht, und gleich verschenkt :)
Vor einigen Tagen Vera hat gefragt, ob man diese neue Waschlappen statt Filz benutzen kann? Ich benutze die... z.B. diese zwei Häschen habe ich auch von Waschlappen gefertigt :))) Die Fertigungsanleitung habe ich am Pinterest gefunden.

Nyuszik ülnek a fűben... :) / Häschen sitzen im Gras... :)

A hungarocell tojások is gyarapodtak még eggyel, most lilás árnyalatban, szintén ajándékba :)
Ha valaki még nem ismerné ezt a tojás-készítési módszert, itt található egy jó oktatóvideó.
Die Eier aus Hungarocell sind auch mit einem lila-farbigen mehr gewesen, auch als Geschenk :)
Wenn jemand diese Fertigungsmethode von Eier noch nicht kennt, hier kann man ein gutes Video darüber finden.


A Hardanger Diary blogon megjelent egy free minta, amit szintén sikerült az utolsó pillanatban kihímezni. Klasszikus piros tojást szerettem volna... :) "Pókoltam", béleltem... sajnos a végleges formába öntés már a következő Húsvétra marad...
Im Blog Hardanger Diary ist ein free Muster veröffentlicht, was ich in letzten Minuten noch sticken konnte. Ich wollte ein klassisches rotes Ei... :) Leider werde ich es voraussichtlich erst für nächster Ostern ganz fertigstellen...

Natka! Nagyon szépen köszönöm a mintát! / Natka! Besten Dank für das Muster!
Большое спасибо, Натка!

Legyen nagyon szép napotok!
Ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag!

2014. április 20., vasárnap

763. Feltámadott! / Er ist auferstanden!

kép forrása: internet

"Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát.
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!"

Bódás János: Húsvéti hit (részlet)

Áldott, szép Húsvétot kívánok minden kedves olvasómnak!
Ich wünsche an allen meinen lieben Leser/inne/n frohe Ostern!
I wish everyone a Happy Easter!
Buona Pasqua a tutti!
Je souhaite à tous de Joyeuses Pâques!
Desejo a todos uma Feliz Páscoa!
С праздником Пасхи всем вам!

2014. április 18., péntek

762. A Gologtáig...

kép forrása: internet

Túrmezei Erzsébet:
                        MEDDIG

Uram, Tenéked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid,
s olyan kevés a csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de elkísér egész a Golgotáig.

Mert olyan könnyű azt kimondani
egy izzó perceben: Meghalok Veled!
De annyi minden visszahúzna még,
ha ránk borul a szörnyű éjszaka,
ha megérint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kisgyermek mosolya,
vagy a hitves könnyfátyolos szeme...
Susognak a szélben ringó habok:
a halászbárka, az otthon képe hív...
Oh, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is
felparázslik: Oh, ily hirtelen?
Egy percre olyan szép lesz a világ,
átölel minden színe, illata!
- s már el is hangzott a "Nem ismerem!"

Uram, Tenéked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid.
Oh, bár lehetnék csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de hű marad egész a Golgotáig.

2014. április 16., szerda

761. MMS-Calendario Április / April

Erős lemaradásban vagyok a SAL-okkal, de az este sikerült egyet napra készre hoznom :)
Francesca naptárából elkészültem az áprilisi képecskével. A nyuszi egyelőre villogó fogakkal őrzi a tojásait... remélem, húsvétkor kiosztja majd :)))
Ich bin stark im Rückstand mit meinen SAL-s, aber gestern Abend habe ich eins eingeholt :)
Ich bin mit dem Bild April vom Francesca's Kalender fertig. Momentan bewacht der Hase mit glanzenden Zähnen seine Eier... ich hoffe, er die am Ostern verschenken wird :)))


A kosárban lévő tojásokra franciacsomót kellett hímezni... nem tudok rájönni, mit jelképeznek... pöttyös tojások...? Szerintetek?
Im Korb sind Eier, und nach Muster sollte ich auf die Eier französischen Knoten sticken... ich kann nicht herausfinden, warum... sind die tüpfelige Eier? Was ist euere Meinung darüber?

2014. április 14., hétfő

760. Újabb tojás / Noch ein Ei

Amikor az első hungarocell tojásomat mutattam, említettem, hogy tervezek még egyet... végre sikerült elkészíteni :)
Wann ich mein erstes Ei aus Hungarocell gemacht gezeigt habe, habe ich gesagt, daß ich noch andere auch machen will... endlich ist es gefertigt :)


Ezt a mintát Olga ajándékozta nekünk, és SAL-ban lehetett hímezni. Fényképeztem a lépéseket, és hozzálinkeltem a mintarészeket. Érdemes tényleg ebben a sorrendben hímezni :)
Dieses Muster haben wir von Olga geschenkt bekommen, und konnte man im SAL sticken. Ich habe die Schritte fotografiert und die Mustern dazu eingelinkt, es lohnt sich in dieser Reinfolge zu sticken :)A harmadik résznél kicsit csaltam, szokásomhoz híven a gyöngyök egy részét elhagytam, keresztszemmel helyettesítettem. A jobb oldali kép már gyöngyözve van, azért el kell ismerni: sokat dobott rajta :)
Beim dritten Teil habe ich ein bißchen geändert, wie meistens, habe ich nicht alle Perlen gestickt, lieber mit Kreutzstich ersätzt. Am rechten Foto ist es schon mit Perlen, muß ich feststellen: mit Perlen ist es viel schöner :)

Ilyen lett a kész tojás. Hiába igyekeztem, nem tudtam teljesen színhű fotót készíteni. A valóságban szebbek a felhasznált színek...
So sieht mein fertiges Ei aus. Ich habe mehrmals versucht, aber ich konnte kein farbig ganz korrektes Foto machen. Die verwendete Farben sind viel schöner, als ich am Bildschirm sehe...

Olga! Köszönöm szépen a mintát!
Olga! Besten Dank für das Muster!

2014. április 13., vasárnap

759. Húsvéti ajtódísz / Osterndeko auf die Tür

Egyszerű, vidám kis mintát választottam az idei húsvéti ajtódíszhez :)
Ich habe ein einfaches, lustiges Muster zu meiner diesjährigen Ostern-Türdekoration gewählt :)


A hímzést tojás alakú kartonra feszítettem, dekorgumi hátlapot és egy díszmasnit kapott, és már mehetett is az ajtóra :)
A mintát Romynál találtam, már nagyon régen, a feliratot magyarra cseréltem :)
Das gestickte Muster habe ich auf eiformigen Karton aufgespannt, vom Dekorgummi einen Deckblatt gemacht, eine Masche darauf gebundet, und es konnte ich schon auf die Tür hängen.
Das Muster habe ich lange vorher bei Romy gefunden, ich habe den Überschrift (frohe Ostern) auf ungarisch geändert.


Mindenkinek áldott húsvéti készülődést kívánok!
Ich wünsche Euch eine gesegnete Ostern-Rüstung!

2014. április 11., péntek

758. Képelap csere-bere / Umtausch von Grußkarten

Barbaral hirdette meg a húsvéti képeslap csere-bere akciót, amire én is jelentkeztem. Mivel a képeslapom már megérkezett a címzetthez, megmutathatom nektek is :)
Barbaral hat eine Osternkarten-Umtauschaktion angekündigt, und ich habe mich auch angemeldet. Weil meine Karte schon zur Empfängerin angekommen ist, kann ich es euch auch zeigen :)


Sokáig keresgéltem a minták között, de szerettem volna valami teljesen egyedit, valami "palkósat" készíteni neki, így végül rajzoltam egy mintát :) - a közepén lévő rózsahímzést Fatinikától tanultam, nagyon élvezem. Ha a linkre klikkeltek, megtaláljátok az elkészítési útmutatót.
Ich habe lange unter meinen Mustern gesucht, aber ich wollte was ganz originell, etwas "von Palkó" sticken, deswegen habe ich endlich selbst ein Muster gezeichnet :) - die inder Mitte stehenden Rosen zu sticken habe ich von Fatinika gelernt, ich mach' es gerne. Wenn ihr auf link klickt, findet ihr die Fertigungsanleitung.


Valakinél azt írta Barbaral egy kommentben, hogy nagyon szereti a kéket, ezért csak a kék árnyalataival dolgoztam. Az első reakcióból ítélve tetszik neki... :)
... és most izgatottan várom a képeslapot én is... :)))
In einem Komment irgendwo hat Barbaral geschrieben, daß sie die Farbe blau sehr mag. Deswegen habe ich nur mit blauen Garnen gearbeitet. Nach erster Reaktion kann ich feststellen, daß es ihr gefällt :)
... und jetzt warte ich ganz aufgeregt auf meine Karte... :)))


Nagyon szép hétvégét kívánok minden erre járónak!
Ich wünsche an allen Leser(inne)n ein wunderschönes Wochenende!

757. Hagyományőrző SAMPLER 6. rész / Traditionelles SAMPLER 6. Teil


Bizony, két hét nagyon rövid idő, már hoztam is az újabb mintarészt :)
Ja, zwei Wochen verlaufen ganz schnell, ich bringe schon den nächsten Teil :)


Ebben a mintarészben elkezdjük azt a motívumot, amire eddig a legtöbben mondták: "ezt szerettük a legjobban!" A mintát Kocsisné Szirmai Fóris Mária: Tiszavidéki keresztszemes hímzésminták c. könyvében találtam.
In diesem Musterteil beginnen wir den Muster sticken, welche an mehreren Leiten am besten gefallen hat. Diesen Muster habe ich im Buch von Kocsisné Szirmai Fóris Mária: Kreutstichmuster vom Gebiet der Theiß gefunden.


Ez pedig az én mintakendőm, a 6. rész kihímzése után. Jó munkát mindenkinek, továbbra is várom a fotókat! :)
Es ist mein Mustertuch 6. Teil gestickt. Ich wünsche an allen gutes Sticken, und ich warte weiterhin auf die Fotos! :)
HAPPY STITCHING!

2014. április 9., szerda

756. "Megpróbál, de el nem hágy az Isten!" / "Prüfen will der Herr, doch nicht verstoßen"kép forrása: internet
Johan-Ludvig Runeberg:
PAAVO GAZDA

Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s hólé elsodorta fél vetését;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
koldusbot vár: elhagyott az Isten:
rossz koldulni, - éhenhalni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát, szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Felerész fakérget tégy a lisztbe,
én ezentúl még több árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.

Felerész kéreg sült a kenyérbe,
kétszer annyi árkot vájt a gazda,
juha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s megmaradt: vetés és porhanyó föld;
jött a nyár, jégzáporok zuhogott
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, ámde élni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe,
én meg duplaszéles árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.

Kétszeres kéreg sült a kenyérbe,
duplaszéles árkot vájt a gazda,
marha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, csordult a hólé
s ár nem vitt el sem vetést, se földet;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetést le nem tiporták;
ősz jött, ám a fagy távol maradt és
sarlót várt a hullámzó arany-dísz.
Paavo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Térdrehullt az asszony is, míg így szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Agg társához szólt szelíd mosollyal:
„Paavo, Paavo, kapj sarlóra vígan,
felvirradtunk boldogabb napokra,
sutba dobjuk most már a fakérget
s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz”.

Paavo, kézenfogva, asszonyát, szólt:
„Asszony, asszony, elbuknánk a próbán,
éhező testvért ha cserben hagynánk:
Felerész kérget süss a kenyérbe:
elfagyott a szomszédunk vetése!”

Fordította: Képes Géza


***********


BAUER PAAVO

Schwedisch von Runeberg.


Hoch in Saarijärvis Moor bewohnte
Einen kalten Hof der Bauer paavo,
Pflegend sein Geländ' mit fleiß'gen Armen;
Doch vom Herrn erharrte er den Wachstum!
Und er wohnte dort mit Weib und Kindern,
Aß im Schweiß sein karges Brot mit ihnen,
Führte Wassergräben, pflügt' und säte.
Kam der Lenz und schmolz der Schnee vom Acker,
Und die junge Saat zerfloß zur Hälfte;
Kam der Sommer, stürzten Hagelschauer,
Und der Ähren Hälfte lag zerschlagen,
Kam der Herbst und nahm der Frost, was übrig,
Paavos Weib zerrauft ihr Haar und sagte:
"Paavo, Paavo, unglücksel'ger Alter;
Greif zum Stabe! Gott hat uns verstoßen,
Schwer ist betteln; aber hungern schlimmer."
Paavo nahm des Weibes Hand und sagte:
„Prüfen will der Herr, doch nicht verstoßen.
Mische du ins Brot zur Hälfte Borke,
Doppelt lange Gräben will ich führen,
Und vom Herrn erharre ich den Wachstum."


Tat das Weib ins Brot zur Hälfte Borke,
Zog der Alte doppelt lange Gräben,
Tauschte Rorn für Schafe ein und säte.
Kam der Lenz, und schmolz den Schnee vom Acker,
Und die junge Saat zerfloß zur Hälfte;
Kam der Sommer, stürzten Hagelschauer,
Und der Ähren Hälfte lag zerschlagen;
Kam der Herbst und nahm der Frost, was übrig.
Paavos Weib zerschlug die Brust und sagte:
„Paavo, Paavo, unglücksel'ger Mter;
Laß uns sterben, weil uns Gott verstoßen.
Schwer ist sterben, aber leben schlimmer." —
Paavo nahm des Weibes Hand und sagte:
„Prüfen will der Herr, doch nicht verstoßen.
Mische du ins Brot die Borke doppelt,
Zweimal tiefte Gräben will ich führen,
Und vom Herrn erharre ich den Wachstum."

Tat das Weib ins Brot die Borke doppelt,
Zog der AIte zweimal tiefte Gräben,
Tauschte Korn für Gerste ein und säte.
Kam der Lenz, und schmolz der Schnee vom Acker,
Doch des Ackers junge Saat zerfloß nicht.
Kam der Sommer, stürzten Hagelschauer,
Doch die Ähren wurden nicht zerschlagen;
Kam der Herbst, doch ferne blieb die Kälte,
Und des Schnitters harrten goldne Halme.
Da fiel Paavo auf sein Knie und sagte:
„Prüfen will der Herr, doch nicht verstoßen."
Und sein Weib fiel auf ihr Knie und sagte:
„Prüfen will der Herr, doch nicht verstoßen."
Und mit Freude sprach sie zu dem Alten:
„Paavo, Paavo, lustig greif zur Sichel,
Nun ist's Zeit, zu leben frohe Tage,
Nun ist's Zeit, die Borke fortzuwerfen
Und aus reinem Roggen Brot zu backen."

Paavo nahm des Weibes Hand und sagte:
„Weib, o Weib! Nur der erträgt die Prüfung,
Welcher nicht vergißt des dürft'gen Nächsten.
Mische du ins Brot zur Hälfte Borke,
Denn erfroren steht des Nachbars Acker."
 

Friedrich Wilhelm Weber