2011. augusztus 31., szerda

158. Mai

forrás: internet


Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.
Móhandász Karamcsand Gandhi

2011. augusztus 29., hétfő

157. Szivárvány-biscornu / Regenbogen-Biscornu VI.

Mielőtt az újabb két mintát közzéteszem, nagy örömmel szeretném nektek megmutatni, hogyan lehet más színekkel, más anyagra, sokkal szebben is megvalósítani ezt a biscut :) Leki is készíti a darabokat, nézzétek meg itt!
Bevor ich die neue Muster zur Verfügung stelle, möchte ich euch mit großer Freude zeigen, wie kann man diese Muster mit anderen Farben, mit anderem Material und viel schöner auch sticken :) Leki macht auch dieses Biscu mit, ihr könnt es hier anschauen!

Lássuk a következő két részt és az általam készített darabokat!
Und jetzt die nächte zwei Muster mit den schon gestickten Teilen.


Két hét múlva folytatom :)
Weitere Muster nach 2 Wochen :)

2011. augusztus 27., szombat

156. Déva vára / Festung von Deva

Ismeritek Kőmíves Kelemen(né) balladáját?
Kennt ihr die Ballade vom Maurer Klemens?

Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.
Megint tanakodott tizenkét kőmíves,
Falat megállítani, hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet köttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe.
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát.
"Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz menni lenne akaratom!
- Kőmíves Kelemen felesége mondja -
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a lovakot, állj is gyorsan elé,
Hadd menjünk, hadd menjünk Déva vára felé.
Mikor fele útját elutazták volna,
Erős idő vala, záporesső hulla:
"Asszonyom, csillagom, forduljunk mi vissza.
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam,
Kőmíves Kelemen udvarába jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva,
Annak közepibe mély kút vala rakva,
Az ő kicsi fia oda beléhulla.
Az éjjeli álom nem telik ma jóra,
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza!"
"Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se tiéd, a hintó se tiéd,
Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb!"
Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Kőmíves Kelemen őket észrevevé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
Én uram istenem, vidd el valahova!
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek lovaim vissza!
Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót semmi baj nem lelé!
"Jó napot, jó napot tizenkét kőmíves!
Neked is jó napot Kelemen kőmíves!
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
"Édes feleségem, neked is jó napot!
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe.
Tizenkét kőmíves azt a törvényt tette:
Kinek felesége hamarabb jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe,
annak gyönge hamvát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magos Déva várát,
Csak így nyerhessük el annak drága árát.
Kelemenné asszony, hogy átalértette,
Bánatos szívének így lett felelete:
"Várjatok, várjatok tizenkét gyilkosok,
Amig búcsut veszek; csak addig várjatok,
Hogy búcsut vehessek asszonybarátimtól,
Asszonybarátimtól s szép kicsi fiamtól:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak!"
Kelemenné asszony avval haza mene,
Egyszer-mindenkorra, hogy végbúcsút venne,
Hogy végbúcsút venne asszonybarátitól,
Asszonybarátitól s szép kicsi fiától.
Avval visszamene Kőmíves Kelemenné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogták szép gyöngén, bétevék a tűzbe,
Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árát...
Kőmíves Kelemen, mikor haza mene,
Az ő kicsi fia jöve véle szembe.
"Isten hozott haza, kedves édes apám!
Hol maradt, hol maradt az én édes anyám?"
Az ő édes apja neki így felele:
"Hadd el fiam, hadd el, haza jő estére."
"Istenem, istenem, este is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve.
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az édes anyám?"
"Hadd el fiam, hadd el, haza jő reggelre,"
Az ő édes apja neki így felele.
"Istenem, istenem, reggel is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve,
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az én édes anyám!"
"Menj el fiam, menj el magos Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva."
Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magos Déva várra,
Háromszor kiáltá magos Déva várán:
"Anyám, édes anyám! szólj bár egyet hozzám!"
"Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít,
Erős kövek közé vagyok bérakva itt."
Szíve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla...

Einst des Weges zogen weit ins Land zwölf Maurer,
Gingen immer, gingen bis zur Festung Déva,
Sollten dort die hohe stolze Burg erbauen;
Doch was tags sie bauten, stürzte nachts zusammen,
Was bei Nacht sie bauten, stürzt’ am Tag zusammen.
Maurer Klemens endlich stellte dies Gesetz auf.
Welche Frau als erste ihnen Essen brächte,
Mittagbrot im Korbe,
Sollte zwischen Steinen eingemauert werden,
Sollt’ verbrannt im Mauerwerk der stolzen Feste werden:
So nur würd’ es ihnen endlich denn gelingen,
Aufzubau’n die hohe stolze Burg von Déva.
Sieh! Da schritt heran das junge Weib des Klemens,
Auf dem Haupt den Korb trug sie, das Mittagbrot,
Und im Arm ihr Kindlein, rund und wangenrot.
Voll Entsetzen sieht sie Klemens, der Gefährte:
„Gott, mein Gott! O laß vor ihr erstehen
Wilde Tiere, daß sie heimwärts flüchte!“
Ach! umsonst sein Flehen,
Gott, der Herr, erhörte nicht die Bitte,
Näher kam sein Weib mit jedem Schritte.
„Gott, mein Gott! o laß vor ihr erstehen
Schwarze Wetterwolken, laß es Steine hageln,
Daß den Weg sie aufgibt!“
Ach, umsonst sein Flehen.
Gott, der Herr, erhörte nicht die Bitte,
Näher kam sein Weib mit jedem Schritte.
„Guten Tag, ihr Zwölfe! Guten Tag, ihr Maurer!
Lieber Gott, was habt ihr? Laßt mich dreimal grüßen,
Und nicht einmal, nein, nicht einmal gebt ihr Antwort.“
„Ach! wir würden schon, wir würden Antwort geben,
Kämst du Arme nicht hierher zu deinem Tode;
Sieh, dein eigener Gatte stellte dies Gesetz auf.
Welche Frau als erste uns das Essen brächte,
Mittagbrot im Korbe,
Sollte zwischen Steinen eingemauert werden,
So nur kann es endlich uns gelingen,
Auf dem Hügel aufzubau’n die Burg von Déva.
 „Tu es denn, und komme was da muß,
Ward das Leben dir mit mir zum Überdruß!“
Als den Korb sie ihr vom Haupt genommen haben
Und aus ihrem Arm den kleinen Knaben,
Dachte sie, es sei ein Scherz des Gatten.
Als sie bis zum Knie gemauert hatten,
Dacht’ sie, Narrheit sei es von dem Gatten.
Erst als bis zur Brust sie eingemauert war,
Wurde ihr die grause Wahrheit klar.
„Weine nicht, mein Söhnlein!
Noch gibt’s gute Frauen hier auf Erden,
Die die Brust dir gerne reichen werden,
Noch gibt’s gute Kinder, die dich wiegen,
Und die Vöglein, die von Ast zu Aste fliegen,
Werden Schlummerlieder für dich singen.“
Weiter bauten sie die hohe Burg von Déva;
Was bei Tag sie bauten, blieb bei Nacht bestehen,
Was bei Nacht sie bauten, blieb bestehn am Tage.
Hoch empor, hoch empor wuchs die Burg von Déva.
Eingebaut in ihre Mauern aber
Hatten sie des Klemens Lebensfreude,
Und sein Glück auf Erden,
Ging nicht aus dem Haus mehr, sehen wollt er keinen,
Nachts trieb ihn vom Lager seines Kindes Weinen.

Hogy mennyi az igazság-alapja, nem tudom, de Déva-vára létezik.
Ich weiß nicht, wovon diese Ballade stammt, aber die Festung von Deva gibt es. So sieht die heute aus:
néhány fal áll belőle (forrás: internet)
S hogy ez most miről jutott eszembe? Azért, mert az a hímzés, amit most mutatok nektek, úgy készült, mint Déva-vára (bár emberáldozat nélkül :)). Amit kihímeztem estig, kibontottam hajnalig :( Úgy tippelem, a teljes hímzést háromszor készítettem, persze részletekben...
Ennek ellenére megérte. Szerintem nagyon szép lett - persze én elfogult vagyok :) Katalin napi üdvözlőlap lesz belőle (idejében elkészült - legalábbis a hímzés része :))
Und warum ich jetzt daran gedacht habe? Weil diese Stickerei, was ich jetzt euch zeige, ist so gefertigt, wie die Festung von Deva (natürlich ohne Menschenopfer :)): was ich bis Abend gestickt habe, habe ich bis Mittenacht aufgebindet :( Ich glaube, ich habe die komplette Muster mind. dreimal gestickt. Aber es lohnte sich doch. Meiner Meinung nach ist es sehr schön geworden - natürlich bin ich vorurteilsvoll :) Ich werde davon eine Karte für meiner Freundin machen.

Ha valakinek megtetszett a minta, innen letöltheti. A fonal színe Ninát dícséri. 
Wenn jemand dieses Muster auch gefällt, kann es hier finden. Der Garn ist von Nina.

2011. augusztus 26., péntek

155. Egy évszak - egy szív / Jahreszeitliche Herzen

A nyár utolsó napjait igyekszem kihasználni - hiszen ha elkezdődik az iskola, sokkal kötöttebb napirend szerint élünk. Most még megtehetem, hogy csak néhány órát alszom, és így néhány óra hímzés is belefér az estébe. Gyorsan kihímeztem még a "négy évszak szív" mintát. Keretezésre vár, de én nem várok tovább, megmutatom :)
Ich versuche die letzte Sommertage gut benutzen - wenn die Schule wieder beginnt, werden wir eine härtere Tagesordnung haben. Jetzt kann ich noch machen: nur ein paar Stunden schlafen, und ein paar Stunden am Abend/in der Nacht sticken. Ich habe noch schnell "die jahreszeiten Herzen" gefertigt. Es wartet auf das Einrahmen, aber ich warte nicht weiter, zeige ich es :)
Tavasz / Frühling:
A minta itt található / das Muster kannst du hier finden

Nyár / Sommer:
A minta itt található / das Muster kannst du hier finden

Ősz / Herbst (nekem ez a szívem csücske / es gefällt mir am besten):
A minta itt található / das Muster kannst du hier finden

Tél / Winter:
A minta itt található / das Muster kannst du hier finden.

Így néz ki mind a négy együtt. Holnap szeretnék rá időt találni, hogy bekeretezzem.
So sehen alle vier zusammen aus. Ich plane, es morgen einzurahmen.

Kirsten, Sonja Maria, nagyon köszönöm a mintát!
Kirsten, Sonja Maria, herzlichen Dank für die Muster!

 

S az évszakokról jut eszembe! Nemrég olvastam egy regénysorozat első két kötetét, Magyarországon a Harmat Kiadó gondozásában jelentek meg, mindenkinek csak ajánlani tudom. Sajnos a további 2 kötetre még várni kell, pedig már nagyon olvasnám!
Wenn ich schon über Jahreszeiten schreibe: ich habe die erste zwei Bücher von einem Romanserie - Four Seasons Series: Catherine Palmer, Gary Chapman gelesen. Es gibt sicherlich auf Deutsch zu lesen! Sehr gute Romane!

154. Mai

forrás: internet


Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.
Seneca

2011. augusztus 22., hétfő

153. Mai

 
Jól őrizd magadban kincsedet, a jóságot. Tanuld meg, hogyan kell habozás nélkül adni, sajnálat nélkül veszíteni, kapzsiság nélkül szerezni.
George Sand

2011. augusztus 21., vasárnap

152. BalatonNET 2011

Az elmúlt 5 napban csodálatos helyen voltunk: Balatonszemesen, a BalatonNET-en. Ez egy felekezetközi Nemzetközi Evangéliumi Találkozó a Balatonnál :)
5 nap Isten közelében... hogy ez mit is jelent, csak az tudja igazán átérezni, aki már próbálta; de érdemes kipróbálni!
Igei tanítások - az esti alkalmakon Johannes Reimer, orosz születésű, jelenleg Németországban élő evangélista volt a tanító (így a németet is gyakorolhattam - bár végig profi tolmácsolás volt) -, magával ragadó énekek (budapesti Golgota Gyülekezet dicsőítő csoportja), fergeteges gyermek- és tiniprogramok, Misszióexpó, vidám együttlét a strandon... a fiam is nagyon élvezte. Készült rólunk közös fotó az "egyenpólónkban" :)
a "kisfiam" és én :)
Igazi kikapcsolódás volt testnek és léleknek egyaránt. Egy kedves kolléganőm - talán most már mondhatom: barátnőm :) - is velünk jött. Ez a fotó a kedvencem, mindhárman rajta vagyunk, bár én fényképeztem :)
Mindenkinek csak ajánlani tudom, a tervek és remények szerint jövőre is megrendezésre kerül.
Ja, és a hátizsák végig jól szolgált :)

2011. augusztus 17., szerda

151. Vers

Bódás János:
         Valamit nem értek
 
Régóta hiszek Benned, Istenem,
s egyre halkulnak bennem a "Miért"-ek,
de homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved magában remek,
szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündöklenek,

szereted a csillagot - tiszta, fényes,
s a követ is: ház lesz, véd, enyhet ád,
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlan terem, a füvet, a fát,

 


az állatot, mert törvényed szerint él,
(s az embernél még a vad sem vadabb)
a szitakötőt, fecskét, sast, galambot,
méhet, s minden zümmögő bogarat,

mik a szivárvány száz színét ragyogják,
s hímporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha,
szereted a gyermeket, arcán ott még
az ártatlanság égi mosolya,

szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
gyönyörködsz bennük...
Mind, mind értem ezt,
de engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem: hogy engem mért szeretsz?


a fotókat a fiam készítette :)

2011. augusztus 15., hétfő

150. Elgondolkodtató / Zum Nachdenken

Nézd meg ezt a filmet, kérlek, s csak utána olvass tovább!
Bitte, schau dieses Film an, und nur nachdem lies weiter!


Sokszor így vagyunk Istennel. Kézzel-lábbal tiltakozunk a történések ellen, mert azt gondoljuk, mi tudjuk a tutit, és csak később ébredünk rá, hogy Ő jobban tudta, mire van szükségünk éppen akkor.
Wir machen es oft so im Verbindung mit Gott. Wir strauben uns mit Händen und Füßen dagegen, was eben mit uns passiert, weil wir denken, daß wir alles besser wissen. Nur später werden wir uns bewußt, daß Er doch besser gewußt hat, was uns besser ist.

149. Szivárvány-biscornu / Regenbogen-Biscornu V.

Nem tudom, rajtam kívül várja-e valaki ezeket a hétfőket? Én nagyon :) Jól haladok a projekttel :o)
Következzen tehát a 9-10. rész, és az elkészült darabok - elnézést a minőségért, de a szkenner nem akar velem együttműködni :(
Ich weiß nicht, ob außer mir jemand auf diesen Montag wartet? Ich ja :) Ich komme ganz schön weiter mit meinem Projekt :o)
Jetzt kommen die 9-10. Musterteile und meine fertige Teile - ich bitte um Entschuldigung wegen der Qualität, aber der Scanner will nicht mit mir zusammenarbeiten :(A szorgalmas olvasóknak jutalmul ajánlom Angie oldalát, aki profi mintákat tervez, biscornu is van közte :) További szép napot kívánok!

Für die fleißige Leser emfehle ich als Belohnung die Seite von Angie, sie macht profi Muster, dort findet euch auch Biscu-Muster :)
Ich wünsche euch schönen Tag!

2011. augusztus 13., szombat

148. Az én hátizsákom / Mein Rücksack

Mit is mondhatnék a hátizsákomról? Egy biztos, ilyen csak nekem van :) Ha nem hiszitek, nézzétek meg!
Was kann ich über meinem Rücksack sagen? Eins ist sicher, so einen Rücksack hat niemand anders :) Wenn ihr es nicht glaubt, sollt ihr den anschauen!

Szeretnél te is egy ilyet? Semmi akadálya! A mintát itt megtalálod.
Möchtest du auch so einen? Es ist kein Problem! Das Muster findest du hier.

Ezzel a hátizsákkal megyek a BalatonNET-re. Találkozunk?
Mit diesem Rücksack fahre ich zum BalatonNET. Treffen wir uns dort?

2011. augusztus 12., péntek

147. Elmélkedés

„Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával,
és megismered az Urat.”

Hós 2:22

Ajándék-e a hit ténylegesen?
Ajándék volt-e a hit Ábrahámnak akkor, amikor elindult Mórijjá földjére, hogy feláldozza ott  egyetlen gyermekét az Úrnak? Ajándék volt-e a hit azon héber asszonyok számára, akiknek fiúgyermekét a fáraó parancsára megölték? Ajándék volt-e Illésnek a hite, amikor azt hitte, hogy egyedül maradt meg ebben a hitben az egész országban, és éveken keresztül rejtőzködni kényszerült? Ajándék volt-e a hit az első keresztényeknek, akiket a Római Birodalomban vadállatok elé vetve cirkuszi látványosságként végeztek ki? Ajándék volt-e a hit a reformáció „eretnekjeinek”, akik a tiszta Igéért máglyahalált haltak, vagy vízbe fojtották őket? Ajándék volt-e a hit az 50-es évek magyar lelkipásztorainak, akiket a szószékről hurcoltak el, és megfosztották őket családjuktól, egészségüktől, életüktől? Ajándék-e a hit azoknak a ma élő keresztény testvéreinknek, akikre rágyújtják a templomot?
Hiszem, hogy éppen ezen emberek viselkedése, élete és önként vállalt halála a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy milyen drága ajándék a hit.
Sok értékes ajándékot kaphatunk az életben, mégsem gondolom, hogy bármely jó érzésű ember feláldozná a gyermekét, nyugalmát, békéjét, az életét azért, hogy megtarthasson például egy ajándékba kapott új autót. Akinek azonban valami olyan van a birtokában, ami mindennél többet jelent számára, az kész mindent odaadni ezért – kész bármit feláldozni a hitéért.
A hit nélkül élő ember élete csupa kérdőjel. Mit hoz a holnap? Mi lesz, ha elfogy a pénzem, ha nem lesz már erőm dolgozni, ha elhagy vagy meghal, akit a legjobban szeretek? Mi lesz, ha megöregszem, ha megbetegszem, mi lesz, lesz-e valami azután, ha meghalok?
Van egy ének, amelyben egy kételyektől gyötört férfihang énekel: „Mondd, hová vezet az út, mondd, hová, merre tovább, néha még látok egy célt, de nincs erőm. Minden-minden összejön, nincs olyan, mi sikerül, mondja meg valaki már, mit tegyek?” S a válasz egy tisztán csengő gyermekhangon érkezik: „Bízd magad, bízd magad, Istenre bízd magad! Ismeri életed, mindent tud, mindent lát. Ott van Ő mindenütt, ott van a bajban is. Higgy neki, Benne bízz, Ő az, ki vigyáz rád.” Ez a hit igazi ajándéka! Aki hisz Őbenne, annak nem a problémák, a fájdalmak, a szomorúságok tűnnek el az életéből, hanem a kérdőjelek. A hit igazi ajándéka az Ige második része: „...és megismered az Urat.” Olyan ajándék ez, amit nem vehetek meg, nem érdemelhetek ki. Át kell alakulnom ahhoz, hogy megkaphassam. El kell engednem a földi, kétes biztonságot adó dolgokat. Ki kell engednem a markomból mindent, amibe addig kapaszkodtam. Üres tenyeremet, kitárt szívemet kell az Úr felé nyújtani, és Ő eljön hozzám. Megismerem Őt, és megkapom a legnagyobb ajándékot. Vigaszt a szomorúságban, erőt a nehéz helyzetekben, enyhet a fájdalomban, egy olyan barátot, aki soha, semmilyen körülmények között nem hagy el. Akire mindig számíthatok, s Aki a földi vándorút után hazavár engem, téged, mindannyiunkat, akik ismerjük Őt.
„Eljegyezlek magamnak…”, s ez az eljegyzés örök időkre szól. Mert az Ő hűsége végtelen. Történhet bármi, Ő mindig szeretni fog. Ha őszinte hittel, bűnbánattal megyek hozzá, nem utasít el. Keblére ölel, megtart és megerősít. Éljünk tehát ennek tudatában, hirdessük embertársainknak is, hogy Ő mindenkit vár. És áldjuk Őt a hit ajándékáért!

146. Elcsábultam...

... és jelentkeztem én is Margó szülinapi játékára. Annyira szépek az ajándékok!

2011. augusztus 11., csütörtök

145. Fáj még?

 
Egy indián, akit arról kérdeztek, hogy hogyan határozná meg a lelkiismeretet, ezt mondta:
- Egy kis háromszögletű dolog van bennem. Ha valami helytelent teszek, megfordul, és fájdalmat okoz a bensőmben. Ha gyakran teszek rosszat, a háromszög sarkai lekopnak, és forgása nem fáj többé.
Vida Sándor: Kis ablakok c. gyűjteményéből

2011. augusztus 9., kedd

144. Orchideák / Orchidee

Egy kedves ismerősöm kérésére készült ez a hímzés. Ő szokott nekem segíteni a patch-work-ös befejezésekben. Ebből falikép lesz. Ha végleges formája lesz, majd akkor is megmutatom. A minta innen van. Érdemes szétnézni, sok-sok mintából lehet csemegézni :)
Auf Wunsch einer von meinen lieben Bekannten habe ich dieses Bild gestickt. Sie hilft mir immer, wenn ich eine Arbeit als pach-work beenden will. Von Orchideen will Sie ein Bild pach-work-en. Wenn es fertig sein wird, zeige ich nocheinmal. Das Muster habe ich hier gefunden. Es lohnt sich, diese Seite anzuschauen, es gibt dort sehr viele Muster :)
Az alapanyagot és a színeket is ő választotta. Valószínűleg napfénynél jobb lett volna fotózni, mert az alap selymes ivory színe egyáltalán nem látszik, és egyben is sokkal szebb élőben, de napközben dolgozom :(
Sie hat den Stoff und die Garnfarben ausgewahlt. Es wäre sicherlich besser, beim Tageslicht zu fotografieren, weill die Stoff-Farbe - ivory - sieht man gar nicht, und das Gesammtbild ist im wahrheit auch viel schöner. Aber tagsüber arbeite ich :(

2011. augusztus 8., hétfő

143. Összhang / Harmonie

Egy ideje szemezgetek ezzel a luli-mintával, s most úgy éreztem, megtaláltam a megfelelő anyagot és fonalat. Kialakult az összhang.
Cseresznyepiros alapanyag (saját festés) - Cherry Blossom fonal (by Nina). Remélem, nem csak nekem tetszik :)
Ich kokettiere seit einiger Zeit mit diesem luli-Muster, und jetzt hatte ich das Gefühl, daß ich die Harmonie gefunden habe.
Kirschenroter Stoff (selbst gefärbt) - Cherry Blossom Garn (by Nina). Ich hoffe, daß es nicht nur mir gefällt :)

142. Több, mint 50.000 látogató / Mehr, als 50.000 Besuher...

... járt már Ulrike oldalán. S mint tudjuk, ezért a jutalom egy szerencsés látogatónak jár :)
... hat schon das Blog von Ulrike gehabt. Und wie wir alle wissen, dafür die Belohnung einen glücklichen Besucher bekommt :)

2011. augusztus 7., vasárnap

2011. augusztus 6., szombat

140. Gondviselés

forrás: internet
Hiszek abban, hogy Isten soha nem feledkezik meg rólam. Tudom, érzem, hogy mellettem van, ha én nem igyekszem eltávolodni Tőle. Hiszem, hogy Ő a leghatalmasabb Úr, nincs semmi, amit ne tudna megoldani. Tudom, hogy szeret engem.
Egy ideje gyötrődöm egy dolog miatt. Elmondtam embereknek, elmondtam Istennek. Szerettem volna választ, megoldást. Aztán jött egy megoldás. Most meg azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg az Ő megoldása, vagy az emberek válasza a nyafogásomra. Gondolom, más is átélte már, hogy nagyon vágyott arra, hogy iránymutatást kapjon, s ha jön valami, felmerül a kérdés: valóban ez Isten válasza? S amint ezért imádkoztam, ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy történet. Anthony De Mello: Szárnyalás című könyvében olvastam:

A pap az íróasztalánál ült az ablak közelében, és a gondviselésről szóló prédikációján dolgozott, amikor valami robbanásfélét hallott. Hamarosan embereket látott, akik páni félelemben össze-vissza rohangásztak, s megtudta azt is, hogy átszakadt a gát, és a települést kiürítik.
A pap látta, hogy alatta az utcán már emelkedik a víz. Nem tudta egykönnyen legyőzni saját félelemérzését, de így szólt magához:
- Itt vagyok, éppen a gondviselésről szóló prédikációmon dolgozom. Lehetőséget kaptam arra, hogy gyakoroljam is, amiről prédikálok. Nem fogok a többiekkel menekülni. Itt fogok maradni, s bízom Isten gondviselésében, hogy megment.
Ekkorra a víz már az ablakáig ért. Egy csónak jött arra, tele emberekkel.
- Ugorjon be, tisztelendő úr! - kiáltották.
- Nem, nem, gyermekeim - mondta a pap magabiztosan.  Bízom Isten gondviselésében, majd Ő megment.
Mindamellett felmászott a tetőre, s amikor a víz már odáig emelkedett, egy másik emberekkel teli csónak jött arra, sürgetvén a papot, hogy szálljon be. De ő ismét visszautasította őket.
Most már a harangtorony tetejére mászott. Amikor a víz már a térdét nyaldosta, egy tiszt jött a megmentésére motorcsónakkal.
- Köszönöm, tiszt uram - mondta a pap nyugodt mosollyal. - Látja, én bízom Istenben. Ő nem fog cserben hagyni.
Amikor a pap megfulladt, s a mennyországba került, az első dolga volt Istennél panaszkodni:
- Bíztam Benned! Miért nem tettél semmit sem a megmentésemért?
- Hát tudod - válaszolta Isten -, én három csónakot is küldtem érted.

Hogyan lehet felismerni Isten kezét az életemben? Nagyon nem szeretném elküldeni magamtól azt a csónakot, amit Ő küld.

139. Naptár 10/12 / Kalender 10/12

Eszembe jutott, hogy megmutatom: haladok ám a naptárammal is, bár csigalassúsággal :) Azért már 10 hónap elkészült.
Es fällt mir ein, ich habe mit meinem Kalender auch weitergekommen, im Schneckentempo :) Aber ich habe schon 10 Monaten fertig.
A két új képecske közelebbről:
Die zwei neue Bilder von der Nähe fotografiert:
Igyekeznem kell ezzel is, mindjárt itt a karácsony :o)
Ich muß schneller sein, es ist bald Weihnachten :o)

138. Körmadaras / Ring mit Vögel

Elkészült az első művem, melyet Nina fonalával hímeztem. Egy szép kis körmadaras minta (legalábbis nekem nagyon tetszik :)) Valahol a net-en kóborolva szedtem össze.
Saját festésű kékes-szürke Aidára, a Beetroot fantázianevű fonallal. Még gyűjtöm a bátorságot, hogy belevágjak: doboztető lenne belőle...
Ich habe meine erste Arbeit mit Nina-Garn gemacht. Eine kleine schöne Muster: Ring mit Vögel (mir gefällt es sehr :)) Ich habe das Muster irgendwann während meinem Net-Bummel gefunden.
Den blau-grau Aida-Material habe ich selbst gefärbt, der Garn hat eine Fantasiename: Beetroor. Ich soll noch Mut sammeln, ich möchte versuchen, davon ein Dosendecke zu machen...
Szép hétvégét kívánok mindenkinek!
Schönes Wochenende für Alle!

2011. augusztus 4., csütörtök

137. Bátorítás

Ismeritek Mike Sámuelt? Énekes lelkipásztor - én így hívom. Érdemes meghallgatni ezt az éneket, nagyon sokat mond, nehéz helyzetben segíthet, vagy csak emlékeztet, honnan is jöttünk :)

2011. augusztus 3., szerda

136. Attól függ, honnan nézzük

Olvastam egy könyvet, az a címe: A klón. A regény témája nagyon időszerű, arról szól, hogy egy ügyes biológus elkészítette valakinek a hasonmását. Ez a klónozott iker külsőleg ugyanolyan, mint a hasonmása, azonban temperamentumában teljesen más. Az egyik komoly férfi, tréfát, viccet nem ért, becsületes és udvarias, de hideg és
kimért. Hasonmása ellenben vidám, tréfára hajlamos, nagyon ért a nők nyelvén, egy nagy gyerek. Ennél fogva a regény tele van vidám történetekkel, meglepő fordulatokkal, amelyek a személycserék révén adódnak. A barátnő is becsapható, végigcsodálkozza a 300 oldalt, hogy milyen kétarcú is a kedvese.

Tulajdonképpen nagy mese az egész, de azért elgondolkodtam: nagyon sok embernek nincs is szüksége hasonmásra, akkor is kettős életet él. Van egy kirakat élete, és van egy valódi, egy belső, egy sokszor féltve őrzött és titkolt valódi énje. Hányszor hallhatjuk bűnügyek után készült riportokban, hogy az elkövetőről senki sem gondolta volna, hogy erre is képes, hiszen milyen áldott jó gyerek volt. A szomszéd néninek is mindig segített…, és most… képes volt pár száz forintért agyonverni egy védtelen nyugdíjast. A másik a munkahelyen, a különféle társadalmi közösségekben megbecsült, komoly, megbízható ember, példakép…, otthon a felesége és a gyermeke viszont rettegik, mert ők ismerik a másik arcát is, a benne bujkáló vadállatot. Egy harmadik talán egy vallási közösség megbecsült tagja, elől jár, ha beszélni kell, másokat bűneikért ostorozni. Talán hiszi is, amit mond, hiszi, hogy mindenkire vonatkozik, mindenki másra. Erre vonatkozik az a találó magyar közmondás: vizet prédikál, bort iszik. A környezete számára ez sem mindig derül ki.

Többször hallottam már, amikor valakinek az alábbi mondatot mondták társaságban: „irigyellek a férjedért/feleségedért, milyen kedves és udvarias mindenkivel, és titeket is milyen nagyon szeret”. Ilyenkor lopva figyelni szoktam a megszólítottak arcát, és bizony sokszor látom a „maszkot”, a merev kényszermosolyt, ami nekem arról árulkodik: „attól függ, honnan nézzük, de tudnék mesélni…”

Sajnos a kétarcú emberek általában még büszkék is arra, hogy milyen ügyesek, milyen jól be tudják csapni embertársaikat, milyen jól elrejtik valódi énjüket. Aki pedig tudja a titkot, úgysem mer szólni, hiszen ő issza meg a levét, ha eljár a szája, ha megpróbálja elhalványítani a mesterséges glóriát.

Tényleg meg lehet úszni ezt a kétszínűséget a végtelenségig?
A Bibliából, a Zsidókhoz írott levélből idézek: (4,12)
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
Isten gyermekei vagyunk, hívők és hitetlenek egyaránt. Olyan Atyánk van, aki mindent lát és mindent tud, azt is, amit csak a szívünkben őrzünk. Előle nincs rejtve semmi.
Nézzünk ezért gyakran magunkba, és próbáljunk úgy élni, hogy minden legyen, honnan nézzük, így is úgy is vállalhassuk: igen, ez én vagyok – mert a VÉGÉN úgyis minden kiderül.

2011. augusztus 2., kedd

135. Törpe biscu és fonalkavalkád / Zwergbiscu und Garnkavalkade

Elkészült a második biscornum - ez egy törpekivitel :) Saját festésű világosszürke anyagra, a nemrégiben beszerzett "elfekvő készletből" származó rózsaszín színátmenetes fonallal. Sokkal jobban sikerült, mint az első, annyi hibája van, hogy jobban ki kellett volna tömni. Mutatom:
Ich habe meine zweite Biscornu gemacht - es ist eine Zwergausführung :) Das Material ist hellgrau, habe ich selbst gefärbt. Den rosenfarbigen Garn habe ich vor ein paar Wochen in einem kleinen Geschäft als "verlegender Warenbestännd" gefunden. Dieser Biscornu ist viel besser, als das erste, was ich nicht richtig gemacht habe: es sollte stärker gefüllt werden. Ich zeige es:

A tesók :) / Die Geschwister :)

A minta félig-meddig az enyém :) Ninától kaptam egy linket, ahonan egy csodás Mary Wigham mintakendő letölthető. Azt tudtam, hogy a teljes mintát nem fogom kihímezni, de részleteit felhasználom. Ebből a mintából terveztem ezt a biscornut.
Der Muster ist halb und halb meiner :) Ich habe von Nina ein Link bekommen, von wo man ein wunderschönes Mustertuch von Mary Wigham abladen kann. Ich habe gewußt, daß ich es komplett nie sticken werde, aber Musterteile werde ich verwenden. Von diesem Mustertuch habe ich mein Biscornu geplant.

Ha már Ninát említettem... Ma érkezett meg a fonalcsomag, amit tőle rendeltem. Bevallom, már a csomagolás elbűvölt, de a tartalom még inkább! Egy darabig nézegettem, simogattam, és persze kattogott az agyam, mi mindent fogok belőle hímezni :)))
Wenn ich schon über Nina schreibe... Heute habe ich das von ihr bestellte Garnpaket bekommen. Ich sage ganz ehrlich, daß ich schon von der Verpackung ganz bezaubert war, und sogar von dem Inhalt! Ich habe eine Weile nur angeschaut, geschreichelt und natürlich habe ich daran gedacht, was alles schönes ich damit machen werde :)))
A valóságban sokkal szebbek, álomszépek...
In der Wircklichheit sind die viel schöner, traumhaft schön...