2011. június 14., kedd

95. Eszperente szeretet

Egy szent este Betlehemben felejthetetlen eset keletkezett. Egy szent embernek terhes neje gyermeket nemzett, melynek neve SZERETET lett. Erre szent szellemek serege jelent meg, s szent zene zengett.
Egy rettenetesen kegyetlen fejedelem SZERETET ellen gerjedt, rengeteg gyermek elesett, de rettenetes terve SZERETET ellen nem teljesedhetett be, mert SZERETET elszelelt egy helyre, melyre Ellene gerjedt kegyetlen fejedelem ereje nem terjedhetett el.
S mert Ellene gerjedt kegyetlen fejedelem elveszett, SZERETET egy reggel felkerekedett, elment egy nevezetes helyre, letelepedett, s e helyen nevelkedett. Rengeteget edzett szeretetben. Egy esetben egy kedves szerette rengeteget kereste, s szeretett gyermeket egy kedves helyen meglelte.
SZERETET felnevelkedett. Egy meleg reggelen megkeresztelkedett. Egy egyenes ember keresztelte meg. SZERETET Fejedelme Lelke SZERETETre leereszkedett, s SZERETET betelt Szent Szellemmel.
Ezennel SZERETET elkezdett egy kedves tervet. Embereket szerzett szeretetre. Rengeteg elesett embert felemelt, beteg embereket kezelt, rengeteg eledeletlen embert etetett. Kegyetlen szellemeket elkergetett, s nem eleven emberek megelevenedtek.
Egyes emberek, melyek embereket vezettek, s melyeknek nem tetszett SZERETET eredete s jelleme, keresztbe tettek, Ellene cselekedtek.
Egy este SZERETET kedves emberekkel egyetemben egy teremben evett, kenyeret vett s ezt rebegte: "Egyetek, e testem eledel, mely szeretetem jele, nektek rendeltem."
S ezennel egy nemes fejezet keletkezett: felejthetetlen SZERETET fejezete.
SZERETET elment egy nevezetes Kertbe, s egy percre elmerengett. Lelke elnehezedett, keservesen szenvedett. SZERETET kezdetben ellenkezett: "Kedvesem, vedd el e rettenetes kelyhet." De egyszerre ebbe beleegyezett, s ezt rebegte szeretetteljesen: "Legyen meg e kedves terved velem." Erre szent szellemek jelentek meg s SZERETET mellett cselekedtek.
De Vele ment kedves emberek elszenderedtek mellette. S egyszerre kertbe termett egy kedves embere, mely SZERETETet megleste, s rengeteg kegyetlen embert vezetett el e helyre. E kert megtelt kegyetlen emberekkel s SZERETETtel egyetemben elmentek egy kegyetlen negyedes fejedelemhez, mely SZERETETet nem lelte kegyetlennek, de megverette. Reggel elmentek egy jeles emberhez, de ez sem lelte SZERETETet kegyetlennek. Elvezettette egy helyre s rengeteg embernek ezt zengte: "Mely embert engedjem el? E helyes embert? E fegyencet?" "Ne ezt engedd el, e fegyencet engedd el." "Mely cselekedetet tegyem e helyes emberrel?" Emberek serege SZERETETre ezt kerepelte: "Keresztre vele! Keresztre vele!"
Ezennel e helytelen ember egy fegyenc helyett SZERETETet rendelte keresztre.
S mert SZERETET keresztre rendeltetett, rettenetesen szenvedett. Egy "kegyetlen" embert keresztre szegeztek. SZERETET ezt rebegte : "Kedvesem, kegyelmezz ezen embereknek."
SZERETET mellett egy fegyenc, mely kereszten szenvedett, megjegyezte: "Ez ember nem cselekedett helytelent". Ezt rebegte Szeretetnek: "Szeretet, ne feledj el engem" Szeretet megjegyezte: "Velem leszel egy kedves helyen"
SZERETET elrebegte: "Beteljesedett! Kedvesem, kezedbe teszem le lelkem.".Teste elernyedt. Egy jeles ember e szent testet levetette s eltemettette.
De egy reggel SZERETET megelevenedett, rengeteg embernek megjelent. Elrendelte: Menjetek, kereszteljetek meg embereket, neveljetek embereket szeretetre, nevelkedjetek szeretetben. Elmegyek de nem feledlek el, veletek leszek, s egyszer Mennybe veszlek benneteket, kebelemen lesztek.
SZERETET egy helyen felemelkedett, s Mennybe ment. Ezzel SZERETET terve beteljesedett. E szent tettekkel emberseregeket mentett meg, kegyetlen szellemfejedelmet leteperte, "ketrecbe" rekesztette, s ezennel e kegyetlen szellemfejedelem meggebedt s ereje elveszett.
Gyere el SZERETET !
(forrás: internet)
forrás: internet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a látogatásodat!
Danke für Deinem Besuch!